Lars Larsen Group er ny ankerinvestor i Formuepleje med ejerandel på 41 procent

Lars Larsen Group, som gennem en længere periode har været kunde i Formuepleje, bød tidligere på året på en større ejerandel af virksomheden. Transaktionen er nu godkendt af alle aktionærer og Finanstilsynet, og den familieejede kapitalforvalter føres videre med uændret værdisæt, der flugter med Lars Larsen Groups kerneværdier – købmandskab, ordentlighed og vækst.

Ændringen i ejerkredsen er et naturligt skridt på vejen for Formuepleje, som gennem de seneste 10 år har været på en markant vækstrejse.

Med en fremtidig ejerandel af Formuepleje på 41 procent er den delvise overtagelse af selskabet gået præcis som President & CEO i Lars Larsen Group, Jesper Lund, udtrykte ønske om, da planen blev annonceret.

”Det har fra begyndelsen af projektet været vigtigt for Lars Larsen Group, at så mange som muligt af de hidtidige ejere ønskede at geninvestere i Formuepleje, og det har vi oplevet en stor interesse for. Det viser, at aktionærerne deler de visioner og tanker, som Lars Larsen Group har med Formuepleje, og jeg er helt sikker på, at Formuepleje også fremover vil generere attraktive afkast til både kunder og ejere.” siger Jesper Lund.

Fælles værdier

Jesper Lund glæder sig også over, at familien Hommelhoff fortsat vil være en del af Formuepleje.

En glæde, der deles af Andreas Hommelhoff.

”Formuepleje er min families livsværk. Vi er gået ned i ejerandel, fordi vi kan se, at der er tale om en investor, der har et ønske om at føre Formuepleje videre i den ånd, min far, Claus Hommelhoff, og Erik Møller byggede virksomheden på for 35 år siden. Med Lars Larsen Groups indtræden i ejerskabet, som ny ankerinvestor, har vi nu et solidt fundament for at videreudvikle Formuepleje og fremtidssikre vores værdisæt, der som det centrale har interessefællesskabet med kunder. Det har også været vigtigt for os at bevare virksomheden på danske hænder. Lars Larsen Group er et godt match for Formuepleje, og det har været den afgørende faktor i forhold til vores beslutning om at gå ned i ejerandel til 20%,” siger Andreas Hommelhoff på vegne af stifterfamilien og tilføjer:

”Formuepleje har siden 1986 udviklet sig fra en lille kapitalforvalter til nu at være Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter. Dette har kun været muligt med loyale kunder samt kompetente og højt motiverede medarbejdere. Formueplejes kerneværdier har altid været at forstå kundens interesser, reelt interessesammenfald, den langsigtede personlige relation, transparens, ordentlighed, og det glæder os, at Lars Larsen Group deler det værdisæt og vil føre virksomheden videre på samme fundament. Det glæder mig samtidig at min far, Claus Hommelhoff, fortsat vil være i koncernen i en uændret rolle som senior formuerådgiver. Jeg fortsætter også selv som medlem af bestyrelsen.”

For yderligere kommentarer

Rune Jungberg Pedersen
Communications & CSR Director, Lars Larsen Group
+45 52 19 97 53 // [email protected]

Andreas Hommelhoff
Repræsentant for stifterfamilie, medlem af bestyrelsen i Formuepleje Holding
+45 60 77 13 31 // [email protected]

Om Formuepleje:

  • Formuepleje blev stiftet i 1986 af Claus Hommelhoff og Erik Møller.
  • Formuepleje er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter uden for bankerne.
  • Formuepleje har i dag godt 120 milliarder kroner under forvaltning.
  • Formuepleje har siden 1986 specialiseret sig i langsigtet opsparing. Virksomhedens kundeportefølje omfatter både store kunder såsom pensionskasser, erhvervsdrivende fonde, formuende privatpersoner og mindre kunder med opsparinger. Fælles for alle er dog, at de får den samme kapitalforvaltning – uanset størrelsen på deres investerede formue.