Lars Larsen Group øger indtjeningen markant

Med et resultat på 6,5 milliarder før skat øgede Lars Larsen Group indtjeningen med over 50 procent i seneste regnskabsår.

På trods af at corona restriktioner skabte udfordringer for en række af virksomhederne i Lars Larsen Group, endte regnskabsåret 2020/21 med nye rekorder, både når det gælder omsætning og indtjening.

Omsætningen steg til 39,1 milliarder kroner, mens indtjeningen landede på 6,5 milliarder kroner før skat.

”Det er et resultat, som alle medarbejdere kan være stolte over. Det seneste regnskabsår har været en dynamisk periode, hvor det for os har været afgørende at holde fokus på at kunne omstille os hurtigt uden at miste fokus på målet om at skabe værdi på lang sigt,” siger President and CEO i Lars Larsen Group, Jesper Lund.

Mange succeshistorier

Det er stadig JYSK, der genererer den største del af overskuddet med en indtjening før skat på 4,5 milliarder kroner, men Jesper Lund glæder sig over en positiv udvikling i en lang række af koncernens selskaber.

Indtjeningen i de øvrige selskaber, som er ejet af Lars Larsen Group, er steget markant fra 64 millioner kroner til 393 millioner kroner, mens overskuddet af Lars Larsen Groups investeringsaktiviteter er steget fra 449 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner.

”Specielt overskuddet af investeringsaktiviteterne er positivt påvirket af den generelle udvikling af værdien af børsnoterede aktier i seneste regnskabsår. Men jeg vil også fremhæve indsatsen fra vores godt 37.000 medarbejdere i Lars Larsen Group. Det er i høj grad deres fortjeneste, at det er gået så godt under usædvanlige arbejdsbetingelser. Derfor er jeg glad for, at vi har været i stand til at øge antallet af medarbejdere med cirka 2.000 i løbet af det seneste regnskabsår,” siger Jesper Lund.

Store investeringer

Men det er ikke kun antallet af medarbejdere, der er øget.

Det er antallet af selskaber i Lars Larsen Group også. I løbet af de seneste 12 måneder har Lars Larsen Group overtaget ejerskabet af SOFACOMPANY, Sängjätten, Sengetid.dk, Theca og Melex samt 41 procent af ejerskabet af Formuepleje.

Herudover har Lars Larsen Group investeret 2,6 milliarder kroner i driften af koncernens øvrige virksomheder.

”Det er en grundværdi i Lars Larsen Group, at vi ønsker at skabe vækst og udvikling i samfundet. Derfor har vi heller ikke sparet os til et større overskud. Tværtimod har vi investeret mere end nogensinde før til gavn for både Lars Larsen Group og det omgivende samfund,” siger Jesper Lund.

Højere skattebetaling

Det gode resultat betyder, at der er afsat 1,3 milliarder kroner til betaling af selskabsskat svarende til en skatteprocent på 20,6.

”Den samlede udgift til skat er steget, fordi det går godt, så det er der bestemt ingen grund til at ærgre sig over. Tværtimod er der grund til at glæde sig over, at Lars Larsen Group bidrager markant til fælleskassen i de lande, hvor vi er til stede. Det er blandt andet i form af selskabsskat, men også i form af skattebetalinger fra vores medarbejdere samt afgifter og moms,” siger Jesper Lund.